Friday, October 30, 2015

ഗോമാംസവും കേരളഹൗസിലെ റെയ്ഡും

ഗോമാംസം പാചകം ചെയ്തു വിൽക്കുന്നു എന്ന പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനായി കേരളഹൗസിൽ റസിഡന്റ് കമ്മീഷണറുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഡൽഹി പോലീസ് കടന്നത് അക്ഷന്തവ്യമായ അപരാധം ആണെന്ന് ആരോപിക്കുന്നവരാണ് അധികവും. എന്തുകൊണ്ടോ അങ്ങനെ കരുതാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം നിയമം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നിയമം അതുപോലെ പാലിച്ചതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ശകാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അവർ ആ നിയമം നടപ്പിലാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് കേരള ഹൗസിൽ പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധന തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പരിശോധനകൾ നടക്കാതിരിക്കണം എങ്കിൽ രാജ്നാഥ് സിങ്ങിനേയും അരവിന്ദ് കേജ്രിവാളിനേയും പോലുള്ളവർ നിയമം റദ്ദാക്കുകയോ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയോ വേണം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പരിശോധനയിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ കണ്ടെത്തിയാൽ മുഖ്യപ്രതിയാകാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ആളുടെ തന്നെ അനുവാദം പരിശോധനകൾക്ക് മുൻപ് വാങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നതിലെ യുക്തിയും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതിലും നല്ലത് പരിശോധന നടത്തേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനു മുൻപ് മജിസ്റ്റ്രേട്ടിന്റെ പക്കൽ നിന്നും വാറന്റ് വാങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെയും മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു. 


സുപ്രീംകോടതി മുൻ ജഡ്ജി മാർക്കാണ്ഡേയ ഖട്ജുവിന്റെ ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പലരും പോലീസ് നടപടിയെ വിമർശിച്ചു കണ്ടു. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് The Delhi Agricultural Cattle Preservation Act - 1994 അനുസരിച്ച് വെറ്റിനറി ഉദ്യോഗസ്ഥനോ, നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആയ (Competent Authority) ഡൽഹി മൃഗക്ഷേമ വകുപ്പ ഡയറക്ടർക്കോ മാത്രമേ ഇത്തരം പരിശോധന നടത്താൻ അധികാരം ഉള്ളു എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇതേ നിയമത്തിലെ തന്നെ വിവിധ പരിശോധനകൾ നടത്താനും പിടിച്ചെടുക്കാനും ഉള്ള അധികാരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന 11ആം വകുപ്പ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു
11. Power of entry, search and seizure.
(1) For the purpose of enforcing the provisions of this Act the Competent Authority or the Veterinary Officer in writing in this behalf , shall have power to enter and inspect any premises within 
(2) the local limits of his jurisdiction, where he has reason to believe that an offence under this Act has been or is being or is likely to be committed. 
(3) Every person in occupation of any such premises as is specified in sub-section (1) shall allow the Competent Authority or the Veterinary Officer, as the case may be, such access to the premises as he may require for the
aforesaid purpose, and shall answer any question put to him by the Competent Authority or the Veterinary Officer, as the case may be to the best f his knowledge of belief.
(4) Any Police Officer not below the rank of Sub-Inspector or any person authorized in this behalf by the Government of Delhi may, with a view to securing compliance of the provisions of section 5, 7, 8 or 9 for satisfying himself that the provisions of the said sections have been complied with may.
(a) enter, stop and search or authorize any person to enter, stop and search any vehicle used or intended to be used for the export of agricultural cattle.
(b) seize or authorize the seizure of agricultural cattle in respect of which he suspects that any provision of sections 5, 7, 8 or 9 has been, is being or is about to be contravened alongwith the vehicles in which such agricultural cattle are found and thereafter take or authorize the taking of all measures necessary for securing the production of agricultural cattle and vehicles so seized, in a court and for their safe custody pending production. 


അതായത് മുകളിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 4ആം ഉപവകുപ്പ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കോ വാഹങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ പരിശോധിക്കാനും പിടിച്ചെടുക്കാനും അധികാരം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അത് കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന പശു / കാള എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഈ മൃഗങ്ങളൂടെ ഇറച്ചി ഉണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഏത് വാഹനവും സ്ഥാപനവും പരിശോധിക്കാനുള്ള അധികാരം ആണ്. ഈ നിയമത്തിലെ 9ആം വകുപ്പ അനുസരിച്ച് ഡൽഹിയിൽ വച്ച് അറുത്ത കാളയുടെ / പശുവിന്റെ മാംസം മാത്രമല്ല ഡൽഹിയ്ക്ക് വെളിയിൽ അറുത്ത (ഡെൽഹിയ്ക്ക് വെളിയിൽ എന്നേ പറയുന്നുള്ളു, ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മാംസം പോലും ആ പരിധിയിൽ വരാം) പശുവിന്റെ / കാളയുടെ മാംസം കൈവശം വെയ്ക്കുന്നതു പോലും കുറ്റകരമാണ്. The Delhi Agricultural Cattle Preservation Act - 1994 നിയമത്തിലെ 8, 9 വകുപ്പുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു


8. Prohibition on possession of flesh of Agricultural Cattle.
Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force no person shall have in his possession flesh of any agricultural slaughtered in contravention of the provisions of this Act.

9. Prohibition on possession of flesh of Agricultural Cattle slaughtered outside Delhi.

No person shall have in his possession flesh of any agricultural cattle slaughtered outside Delhi.


മാർക്കേണ്ഡേയ ഖട്ജു തന്നെ തന്റെ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു ഇത് സ്പെഷ്യൽ ആക്റ്റാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിൽ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡിൽ പറയുന്ന പല ചട്ടങ്ങളേയും ഈ നിയമം മറികടക്കും എന്നും. അതായത് സാധാരണ മെജിസ്റ്റ്രേട്ടിന്റെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് മാത്രം നടത്തേണ്ട പരിശോധനകൾ പോലും വെറ്റിനറി ഓഫീ്രുടേയോ, മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടേയോ, പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടേയോ (പോലീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണല്ലൊ തർക്കം. വെറ്റിനറി ഡോക്‌ടർക്കോ, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ ഡയറക്ടർക്കോ ഉള്ള അധികാരത്തിൽ ആർക്കും തർക്കം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു) ഉത്തരവിൽ ഏത് സ്ഥലവും പരിശോധിക്കാൻ ഈ നിയമം മൂലം അധികാരം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എൻ ഡി ടി വിയിൽ ബർഖാ ദത്തുമായുള്ള സംവാദത്തിൽ "നാളെ ആരെങ്കിലും എന്റെ അടുക്കളയിൽ ഗോമാംസം ഉണ്ടെന്ന് പരാതി നൽകിയാൽ താങ്കൾ പരിശോധന നടത്തുമോ" എന്ന് ബർഖാദത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന് "നാട്ടിൽ ഈ നിയമം (The Delhi Agricultural Cattle Preservation Act - 1994) നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പരിശോധനനടത്താൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്തരാണ്" എന്നായിരുന്നു ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ മറുപടി. അതായത് നിയമം അതിനുള്ള അധികാരം നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഡൽഹി പോലീസും വിശ്വസിക്കുന്നു.


മറ്റൊന്ന് ഒരു സാങ്കല്പിക സംഗതിയാണ്. കേരളഹൗസിൽ പശുവിറച്ചി ആണ് പാകം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുതുക. ഡൽഹിയിലെ നിലവിലുള്ള ഈ നിയമപ്രകാരം റെയ്ഡനടത്തി ആ ഇറച്ചി പിടിച്ചെടുത്താൽ ആരാവും പ്രതി സ്ഥാനത്ത് വരുക. അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഉള്ളപ്പോൾ റസിഡന്റ് കമ്മീഷണർ റെയ്ഡിന് അനുവാദം നൽകുമോ? റെയ്ഡിനു മുൻപ് പശുവിറച്ചി നശിപ്പിക്കാനല്ലെ ശ്രമിക്കൂ. ആ സാഹചര്യത്തിൽ റെസിഡന്റ് കമ്മീഷണറെ അറിയിച്ച് അനുവാദം വാങ്ങി വേണം റെയ്ഡ് നടത്താൻ എന്ന് പറയുന്നതിലെ യുക്തി എന്ത്? ഒരുകാര്യം കൂടി പറയാം എന്ന് കരുതുന്നു. ഇപ്പോൾ റെയ്ഡ് നടത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ശിക്ഷിക്കണം എന്ന കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ആവശ്യം സംബന്ധിച്ചാണ്. ഈ നിയമത്തിലെ 17ആം വകുപ്പ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു.
17. Protection of persons acting in good faith.
No suit, prosecution or other legal proceeding shall be instituted against any person for anything which is done by him in good faith or intended to be done under this Act or the rules made there-under.
എന്തായാലും കേരള ഹൗസിൽ ഗോമാംസം വിൽക്കുന്നു എന്ന് പരാതി നകിയ വിഷ്ണു ഗുപ്തയെ നാലു ദിവസം ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദു സംഘടനകൾ ആ നടപടിയെ ശക്തമായി ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് DACP Act -1994 കോടതിയിൽ വിശദമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെയ്ക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. അതുവഴി ഈ നിയമം ഇല്ലാതാവുകയോ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വ്യക്തമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കോടതിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
To read this on Facebook click here.

No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting my blog. Please leave your comments using DISQUS.