Saturday, May 23, 2015

മാഗി ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകൾ

1999-2000 കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ് എറണാകുളത്ത് ബാന്ര്ജി റോഡിൽ ഉള്ള ചിയാങ് എന്ന ചൈനീസ് ഫുഡ്സ് റസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നും ആദ്യമായി നൂഡിൽസും, ചില്ലി ഗോപിയും, ചില്ലി പോർക്കും, അതുപോലുള്ള മറ്റ് ചൈനീസ് വിഭവങ്ങളും കഴിക്കുന്നത്. ചിയാങിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സുഹൃത്തായ തോമസ് ആണ്. അന്നും ചൈനീസ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സിൽ ആരോഗ്യത്തിനു ഹാനികരമായ ചില രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോഴെ കൃത്രിമ നിറങ്ങളും മറ്റും കഴിവതും ഒഴിവാക്കണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശവും നൽകുമായിരുന്നു. ചൈനീസ് വിഭവങ്ങളുടെ സ്വാദ് അന്നും ഇഷ്ടമായിരുന്നു എങ്കിലും മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ എന്നതിൽ അധികമൊന്നും ചൈനീസ് വിഭവങ്ങൾ കഴിക്കുമായിരുന്നില്ല.

ഇന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ പലരുടേയും ഇഷ്ടഭക്ഷണമാണ് നൂഡിൽസ്. പാക്കറ്റുകളിൽ വരുന്ന രണ്ടുമിനിറ്റുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റ് നൂഡിൽസാണ് പല കുട്ടികൾക്കും പ്രഭാതഭക്ഷണവും  ഉച്ചഭക്ഷണവും എല്ലാം. നിർമ്മാതാക്കൾ വളരെ ആരോഗ്യപ്രദമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതിനാലും രുചികരമായ, പാചകം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായ ഒരു വിഭവം എന്ന രീതിയിലും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാവുന്ന ഒന്നായതിനാലും ഇത്  ഇന്ന് ഞാൻ ഉൾപ്പടെ പലർക്കും ഇഷ്ടവിഭവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകളായി വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ നൂഡിൽസിനെ കുറിച്ച് പുറത്തുവരുന്ന ചില വാർത്തകൾ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. നിലവിൽ വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നത് Nestle India Limited ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന Maggi എന്ന ഇൻസ്റ്റന്റ് നൂഡിൽസിൽ അപകടകരമായ അളവിൽ കണ്ടെത്തിയ രാസവസ്തുക്കളെ കുറിച്ചാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖ്നൗ Food Safety and Drug Administration മാഗിയുടെ ഏതാനും ചില സാമ്പിളുകളിൽ നടത്തിയ പഠനം വെളിവാക്കുന്നത് അവർ പരിശോധിച്ച സാമ്പിളുകളിൽ മോണോ സോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് (Mono Sodium Glutamate / MSG), ലെഡ് എന്നീ രാസപദാർത്ഥങ്ങളുടെ അളവ് അപകടകരമായ രീതിയിൽ കൂടുതൽ ആണെന്നാണ്.

Mono Sodium Glutamate (MSG) പ്രകൃതിയിൽ സുലഭമായുള്ളതും ചില പച്ചക്കറികളിലും ഫലവർഗ്ഗങ്ങളിലും പ്രകൃത്യാടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുമായ, ശരീരത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടാത്ത അമിനോ ആസിഡ് ആണ്. ഇത് കൂടാതെ ചൈനീസ് ഫുഡിലും മറ്റും ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി എം എസ് ജി ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ അമിതമായ ഉപഭോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വിദഗ്ദ്ധർക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ചില സൈറ്റുകൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മാഗിയിൽ കണ്ടെത്തിയ എം എസ് ജി യുടെ അളവ് എത്രയാണെന്നോ, ഇന്ത്യയിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ ചേർക്കാവുന്ന എം എസ് ജിയുടെ അനുവദനീയമായ അളവ് എത്രയാണെന്നോ ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ടില്ല. തങ്ങളുടെ ഉല്പന്നങ്ങളിൽ എം എസ് ജി കണ്ടെത്തിയ വാർത്തിയെ തുടർന്ന് Nestle India Limited പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു.


We are aware of reports that tests by the local authorities have detected Monosodium Glutamate (MSG) in a sample of MAGGI Noodles and that they are continuing their investigation. We have submitted product samples to an independent accredited laboratory and will share the results with the authorities.We do not add MSG to our MAGGI Noodles sold in India and this is stated on the concerned product. However, we use hydolysed groundnut protein, onion powder and wheat flour to make MAGGI Noodles sold in India, which all contain glutamate. We believe that the authorities’ tests may have detected glutamate, which occurs naturally in many foods.
രണ്ടാമതായി മാഗിയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഘടകം ലെഡ് ആണ്. ലെഡിന്റെ ഉപഭോഗം സംബന്ധിച്ച് ആർക്കും തർക്കമുള്ളതായി അറിവില്ല. ലഡ് ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായ പദാർത്ഥം ആണെന്നതിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ അഭിപ്രായമാണ്. ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം അല്ലാത്ത ഒരു പരിധി എന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് 0.5 - 2.5ppm (parts per million) എന്ന അളവിൽ ആണ്. എന്നാൽ മാഗിയിൽ പരിശോധിക്കപ്പെട്ട സാമ്പിളുകളിൽ ഇതിന്റെ അളവ് 17.2ppm ആയിരുന്നു എന്നാണ് മാദ്ധ്യമറിപ്പോർട്ടുകൾ. അതായത് അനുവദനീയമായ പരമാവധി അളവിനേക്കാൾ 7 മടങ്ങ്. ഇത് തീർച്ചയായും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു. ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ അമിതമായ അളവിൽ ലെഡ് ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, പേശികളുടെ ബലക്കുറവ്, കേൾവിയും കാഴ്ചയും കുറയ്ക്കുക എന്നിങ്ങനെ പല ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ഉല്പന്നത്തിൽ ലെഡിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം അമിതമായ അളവിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ കുറിച്ച് Nestle അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്.
We are also aware of the reports of elevated levels of lead in a pack of MAGGI Noodles analysed by the authorities. We regularly monitor for lead as part of our stringent quality control processes, including testing by accredited laboratories. These tests have consistently shown lead levels in MAGGI Noodles to be within permissible limits. We have submitted product samples to an independent accredited laboratory and will share the results with the authorities.
ഈ വാർത്തകൾ എല്ലാം ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ നിരവധി ഇൻസ്റ്റന്റ് നൂഡിൽസിൽ ഒന്നുമാത്രമായ മാഗി എന്ന ഉല്പന്നത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. സമാനമായ നിരവധി ഉല്പന്നങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടകരമായ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധനകൾ നടത്തിയതായി പറയുന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഇത് ഒരു ഉല്പന്നത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള പ്രചാരണമാണോ എന്നും സംശയം ഉണ്ട്.  2013-ൽ മാഗി വിപണിയിൽ എത്തിച്ച ഒരു പ്രത്യേക ബാച്ചിലെ സാമ്പിൾ പരിശോധനയിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ ഉള്ളത്. ആ ബാച്ചിന്റെ സുരക്ഷിതമായ ഉപയോഗകാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ ആ ബാച്ചിൽ പെടുന്ന ഉല്പന്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ഇല്ലെന്നാണ് Nestle അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഈ കണ്ടെത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മാഗിയിലെ രാസഘടകങ്ങൾ  സംബന്ധിക്കുന്ന പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മാഗി പൂർണ്ണമായും നിരോധിക്കണം എന്ന ചില ആവശ്യങ്ങളും പല ഭാഗത്തുനിന്നും ഉയർന്നുകേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷെ അതാവില്ലെ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കും അതിനു നൽകുന്ന വ്യാപകമായ പ്രചാരണത്തിനു പിന്നിലും എന്ന് സംശയിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.

ഇനി മറ്റൊരു പരിശോധനാഫലം കൂടി നോക്കാം. അഹമ്മദാബാദ് കേന്ദ്രമായ ഒരു Consumer Education Research Society 15 ബ്രാന്റുകളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇന്ത്യാടുഡെ 2012-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ടിലേതാണ് ഈ പരാമർശങ്ങൾ. അവർ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ മാഗി, ടോപ്പ് റാമൻ, ക്നോർ, ഫൂഡിൽസ്, യെപ്പി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ബ്രാന്റുകൾ ആണ്. പരിശോധയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളിലും ഉയർന്ന് അളവിൽ സോഡിയം, കൊഴുപ്പ്, എന്നിവ കണ്ടെത്തി. എല്ലാത്തിലും നാരുകൾ വളരെ കുറവും ആയിരുന്നു. എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന് സോഡിയത്തിന്റെ അളവ് ശരാശരി 100ഗ്രാമിൽ 821മില്ലി ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ ആയിരുന്നു. ഇത് സുരക്ഷിതമായ അളവിനേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്നതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഡിയം ഉണ്ടായിരുന്നത് Knor Soupy Noodles-ൽ ആണ് 1943മില്ലി ഗ്രാം. അന്ന് ഏറ്റവും കുറവ് സോഡിയം കണ്ടെത്തിയത് Maggi Meri Masala-യിൽ ആയിരുന്നു 821 മില്ലി ഗ്രാം. 

ഈ വിഷയത്തിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ്. ഇതുപോലെ പാക്ക് ചെയ്തുവരുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റ് ഫുഡ്സിൽ എല്ലാത്തിലും പൊതുവായി ആരോഗ്യത്തിനു ഹാനികരമാവുന്ന രാസഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ സമഗ്രമായ പരിശോധനനകൾ നടത്താതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ബ്രാന്റിനെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ സദുദ്ദേശപരമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല.

1 comment:

  1. തീർച്ചയായും ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ വെറുതെ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായി പടച്ചുവിടുന്ന സെൻസേഷനൽ വാർത്തകൾ മാത്രമാണു. മുൻപ് ഈസ്റ്റേൺ കറി പൗഡറിനെതിരെയും ഇങ്ങനെ പ്രചരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഒന്ന് കേട്ടാൽ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നതാണു ആളുകളുടെ രീതി. എന്തായാലും ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിയുന്നതും നമ്മൾ പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതാണു നല്ലത്.

    ReplyDelete

Thank you for visiting my blog. Please leave your comments using DISQUS.